Fler och fler företag och organisationer inser idag vikten av att bedriva ett hållbart och långsiktigt arbete för miljön. Företagen kommer från vitt skilda branscher, såsom Grant Thorhton vilka ägnar sig åt redovisning och revision, till online Casinot Garbo som erbjuder spel online. Sustanergies erbjuder en plattform där såväl näringsliv som akademin kan samverka i sin strävan för ett mer hållbart samhälle.

Den ideella organisation Sustainergies har varit verksamt i Sverige sedan 2009. Organisationens syfte är att skapa arbetsmöjligheter för studenter som är intresserade av hållbarhetsfrågor. Detta sker bland annat genom att arrangera tävlingar och workshops, förmedla studentuppdrag och praktikplatser. Såväl privat som offentlig sektor samverkar med Sustainergies. Organisationen drivs av studentprojektledare, praktikanter, anställda och förtroendevalda.

Ett hållbart arbete har flera dimensioner och olika innebörder beroende på bransch och aktör. För Sustainergies innebär det att våra projekt kan handla om allt från klimatrapportering, mänskliga rättigheter, mångfalds- och jämställdhetsarbete till hållbar affärsutveckling, miljöinnovationer och leverantörsuppföljningar. Som student kan du söka allt från praktikplats till sommarjobb. Exempel på aktörer som samarbetar med Sustainergies är Sibylla, JM, Stockholm stad och Svensk vindenergi.

Sustainergi har även något som kallas för hållbarhetscoach. Studenter som är intresserade av hållbarhetsfrågor kan söka sig till Sustainergies karriärsplattform. Under 2017 har Sustainergies bland annat ett projekt tillsammans med hotellkedjan Nordic Choice Hotels. Här erbjuds studenter arbete inom allt från revision till projektledning. Samarbetet innehåller 60 platser för studenter runt om i hela Sverige och även i Köpenhamn.

Förutom workshops och karriärsamarbeten arrangerar Sustainergies tävlingen Sustainergies Cup. I den här tävlingen får du som student ställa upp genom att utveckla unika hållbarhetslösningar för utvalda företag. Under 2017 deltog företagen Atlas Copco, Energimyndigheten och Skandia Fastigheter. Utmaningarna skiljer sig åt. Energimyndighetens utmaning var till exempel att utveckla en innovation som kan möjliggöra en framtida kontinuerlig förnybar energimarknad. De vinnande deltagarna för varje företag får upp till 25 000 i prispengar!

Mer information om Sustainergies kan du läsa på deras hemsida.