Idag finns det många olika företag som har valt att satsa på miljön, men det finns olika krav för att verkligen vara ett miljövänligt företag. Miljöorganisationen Sustainia släppte nyligen en lista med världens 100 mest innovativa företag och där kan man finna 5 olika svenska bolag. För att platsa på listan Sustainia tagit fram så gäller det att man lever upp till vissa krav såsom att tekniken bör vara väl utvecklad, redo att använda, det bör vara ett miljövänligt alternativ också är ekonomiskt hållbart. Man skulle kunna tro att MrGreen platsar på listan Tack var sitt namn. Men kraven är som sagt hårda.

Ett av företagen som representerar Sverige är Solelia Greenwich, vilket är ett företag som utvecklat elbils garage med solcellsladdning. Företaget garanterar att man kan köra bilar på ren sol utan några utsläpp. Solelia har utvecklat en teknik som leder till att man kan ladda sin bil med solel genom olika laddstationer och laddstolpar. Idag är företaget den största leverantören i Skandinavien när det gäller sol laddstationer för fordon som är laddbara. Deras främsta kunder är fastighetsbolag, kommuner, köpcentrum samt andra företag vilka har som mål att vara utsläppsfria.

Man kan fråga sig hur detta egentligen fungerar? Alla sol stationer är kopplade till företagets teknik, vilket kallas för solbanken, där själva solenergin sker. Laddning sker även på natten, vilket är det som gör Solelia Greenwich så unikt. Solbanken kan enkelt förklaras genom att det faktiskt fungerar som en bank med både insättningar och uttag, fast istället för pengar så handlar det om energi. Vid en solig dag så produceras och solbanken fylls då på med solenergi. När kunden väljer att använda sin bil så laddas solel från kontot.

Solelia erbjuder lösningar för hur man kan hjälpa till att bidra till att förbättra miljön samt minska global uppvärmning. Företaget har idag redan tagit emot flera olika priser för väl utvecklad teknik med en hållbar lösning.