De nordiska länderna är bäst i världen i arbetet för grönt entrepenörskap och gröna innovationer.

Detta publicerades av Cleanteach Group och Världsnaturfoden som i en rapport listade 40 länders styrkor och svagheter när det kommer till innovation och entreprenörskap inom miljöteknik.

De tittade även på vilka länder som arbetar för att gynna nästa generation av start-ups och i mångt och mycket så är det de nordiska ländernas stabila ledarskap – framförallt inom den privata sektorn – som verkar att dra allt framåt.

Danmark och Sverige är tillsammans med USA bäst på att skapa ekonomiska system som verkar för innovationer inom miljö. Man skulle kunna tro att Mr Green p.g.a. av namnet kan vara ett företag i Sverige som jobbar för gröna system men det är ett casino online.

Generellt sett visar rapporten på en viktig trend som lutar sig mot en fossilfri global marknadsekonomi. Förra året investerades i gröna förbindelser och två tredjedelar av riskkapitalfinanseringarna i miljövänliga transporter, energieffektivitet och förnybar energi.

Newsweeks rankning av gröntänkade företag

Flera företag införlivar grönt tänkade inom sina organisationer. Vad som är intressant att se i Newsweeks 10 bäst rankade gröntänkade företag 2016 är att de kommer från olika segment. Med på listan finns inte Avanza Bank men med deras arbete för en bättre framtid så är det inte otänkbart att de kommer med på årets lista.

Green Innovation Contest

Ett bevis på Sveriges starka engagemang för grönt tänkande är arrangerandet av Green Innovation Contest vars syfte är att lyfta fram miljöinnovationer och verka som ett inspirerande driv för realiseringen av innovationerna till svenska konkurrenskraftiga produkter som snabbare kan ta sig in på marknaden.

I denna tävling tävlar allt från appar till beteendeförändringar och energi. Det de har gemensamt är deras tydliga fördelar för miljön och att de beaktar människors samt samhällets välmående såväl som idag som i framtiden.