Det svenska företaget Heliospectra har blivit känt för att utveckla lysrörsystem för växthus som leder till ökad tillväxt hos grödor och som samtidigt är miljövänligt. Därför rankas företaget, som även kallas för Helio, högt bland miljövänliga företag ute i världen. Och, framgången har inte låtit vänta på sig. De har ökat sin omsättning med det dubbla det senaste året enligt Dagens Industri och har dessutom etablerat sig på den amerikanska marknaden. Heliospectra har nyligen fått en ny vd när Staffan Hillberg sa adjö i februari 2017.

Deras affärsidé

Heliospectra har specialiserat sig på lampor för olika växthus för att gynna växtligheten i mindre hobbyhus för privatpersoner såväl som för kommersiella växthus som har tagit sig an storodlingar eller forskningsprojekt. Detta gör att man kan odla stora kvantiteter i länder med ett klimat som normalt inte är anpassat för växten eller grödan i sig samtidigt som det ger minskad vattenförbrukning. Nu för tiden blir det ekologiska tänkandet mer och mer essentiellt och när den globala ekonomin kanske får sig en törn och folk efterfrågar mer närproducerade produkter, ligger affärsidén rätt i tiden.

Genom att ta fram LED-lampor för växthusbruk och inomhusodlingar och visa upp en professionell och seriös sida, har företaget lyckats ro iland en hel del affärer, och trots konkurrens ligger de väldigt bra till på marknaden. Deras produkter testas kontinuerligt och utsätts för en rad prövningar för att hålla måttet. Heliospectra har redan nya idéer i bagaget och håller på med att utveckla nya produkter.

Odling av medicinsk cannabis

Genom legaliseringen av medicinsk cannabis i USA har företaget lyckats få en stor andel på den amerikanska kontinenten. Stora odlingar har fullkomligt exploderat och detta har gynnat det svenska bolaget som tillverkar och utvecklar lampor för just växthus och stora odlingar, s.k. HPS-lampor. Man har insett att cannabis kan förbättra smärtor vid skador eller sjukdomar och på så sätt har man nu gjort odlingen laglig. Även andra kontinenter funderar på att följa efter, så som Australien.