Den danska miljöorganisationen Sustaina listade nyligen återigen världens etthundra mest miljövänliga företag och i topplistan kan man finna fem olika svenska bolag. Kraven för att ta sig in på listan kan göras lång, så att gå från 1000 nominerade bolag, till 100 utsedda är absolut en merit. Ett av dessa bolag är ClimateWell, vilket också kallas för CW, som har sitt huvudkontor i Stockholm. ClimateWell har utvecklat energieffektiva solenergilösningar som ger kylning och uppvärmning till kranvatten. Deras kunder finns runt om världen och är ägare av kommersiella byggnader, sjukhus, fabriker, hotell, samt flerfamiljshus och enfamiljshus. Deras lösningar installeras både i nya byggprojekt men kan också eftermonteras i befintliga byggnader.

ClimateWell grundades 2001 som en avknoppning från företaget SunCool. Deras första produkt såldes och installerade i början av 2003. Tanken med att utveckla dessa lösningar startades genom företagets CTO Göran Bolin samt Vice VD Ray Olsen. Solkylning är processen där man omvandlar själva solstrålen, via varmt vatten, till kylning utan att använda el. Solkylning innebär att man använder en solfångare, d.v.s. inte solceller. Årets månader som kräver mest kylning erbjuder också mest solstrålning. Miljövänliga kylsystem ger kylning utan att öka koldioxidutsläppsproblem.

Företaget tidigare VD Per Olofsson premierades 2007 somårets europeiska företagsledare. Förutom detta har företaget även vunnit en rad olika priser för sina lösningar. Till och med Sveriges kung Carl Gustaf har premierat deras lösningar. Vidare har företaget även blivit erkänt i flera olika publikationer genom studier utförda av forskare.

ClimateWell bidrar på så sätt till en bättre miljö genom hållbara lösningar som finns till för alla. Vill man veta hur ens eget hem kan bli mer miljövänligt så är det garanterat ett företag som man bör ta kontakt med. Kanske kan man minska sina egna utsläpp genom att nyttja deras miljövänliga lösningar. Absolut ett företag som man i Sverige bör vara stolt över!